Menu

"Οικονομικό Επιμελητήριο και Κοινωνική Ευθύνη" του Οικονομολόγου Λεωνίδα Πουλιόπουλου.

Οικονομικό Επιμελητήριο και Κοινωνική Ευθύνη

Γράφει: Ο Λεωνίδας Πουλιόπουλος[1]

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη(ΕΚΕ) δεν είναι προνόμιο μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και των οργανισμών και των φορέων όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

     Στο μάνατζμεντ, χρησιμοποιείται ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη(ΕΚΕ), για να περιγραφεί η υποχρέωση ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπους, οι οποίοι εξυπηρετούν τόσο τα δικά του συμφέροντα, όσο και τα συμφέροντα της κοινωνίας. Κάποιοι περιγράφουν αυτή τη δέσμευση Κοινωνικής Ευθύνης, ως ένα διπλό κέρδος, δηλαδή οικονομική απόδοση και αντίκτυπο στην κοινωνία. Άλλοι προχωρούν ακόμη παραπέρα κάνοντας λόγο για τριπλό κέρδος, δηλαδή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση.

     Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει πολλούς ορισμούς. Σύμφωνα όμως με την Πράσινη Βίβλο που κυκλοφόρησε το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει ότι,  ΕΚΕ είναι η  σε εθελοντική βάση ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρακτικών, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς και στις σχέσεις τους με όλους τους συμμετέχοντες(προσωπικό - κοινωνία - μέτοχοι).Μολονότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει συμφωνία ως προς τον ορισμό της έννοιας, όπως και ως προς τις δράσεις που περιλαμβάνει, ωστόσο η ακριβής φύση και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιούνται, ανάλογα με το εθνικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται και αναπτύσσεται.

     Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  αναφέρει, ότι η ΕΚΕ είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων, για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από την νομοθεσία και έχουν άμεση σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες τους, εργαζόμενους – μετόχους – συνεργάτες – προμηθευτές - επενδυτές – καταναλωτές – κοινότητες – μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται.

     Στο Ελληνικό Δίκτυο συμμετέχουν οι μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο καθώς και ινστιτούτα και άλλοι φορείς. Φυσικά το ΟΕΕ ως φορέας έκφρασης  ελευθέρων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων δεν συμμετέχει αλλά  θα μπορούσε να συμμετάσχει στο Δίκτυο ΕΚΕ και έτσι να αναδείξει μέσα από την δραστηριότητα αυτή το κοινωνικό του έργο και ρόλο.  

     Είναι αλήθεια ότι κάθε επιχείρηση, φορέας κλπ., αφού δραστηριοποιείται εντός της κοινωνίας, υπάρχει εξ’ αιτίας της κοινωνίας, αντλεί τα κέρδη του μέσα από την κοινωνία  κλπ., είναι υποχρεωμένοι ένα μέρος των κερδών τους να το επιστρέφουν στην κοινωνία μέσα από κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Επομένως το ΟΕΕ ως τέτοιος φορέας, θα μπορούσε να συμβάλει στην κοινωνική αυτή αυτουποχρέωση έτσι ώστε και οι μη συμμετέχοντες με την συνδρομή τους συνάδελφοι να υποκινηθούν και να έρθουν αυτοβούλως να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια που ωφελεί την κοινωνία και το περιβάλλον.

     Εάν οι δεκάδες χιλιάδες οικονομολόγοι που δεν πληρώνουν την συνδρομή τους ήξεραν ότι, ένα μέρος της συνδρομής τους επενδύονταν σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό θα δραστηριοποιούνταν και θα φιλοτιμούνταν να πληρώσει την συνδρομή του επαγγελματικού τους φορέα, της οποίας ένα μεγάλο μέρος θα ΄΄ επενδύονταν ΄΄ σε πρακτικές Κοινωνικής Ευθύνης για τα μέλη του και όχι μόνο, αλλά και για το περιβάλλον και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.

     Επομένως ο συνδυασμός (ΕΣΚΟ) ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, που στο πρόγραμμά του έχει μιλήσει για τον κοινωνικό ρόλο του ΟΕΕ., είναι εύλογο στην επόμενη διοίκηση που θα προέλθει από τις εκλογές, να θέσει το θέμα αυτό στους στόχους του ΝΕΟΥ ΟΕΕ που οραματίζεται.

Σε ένα τόσο μικρό δημοσίευμα δεν μπορούμε φυσικά να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες αυτών των πρακτικών της ΕΚΕ, είναι όμως αυτές οι πρακτικές πάρα πολύ ωφέλιμες, τόσο για τον φορέα που τις ασκεί, όσο και για την κοινωνία, γιαυτό πάρα πολλές επιχειρήσεις και φορείς τις έχουν εντάξει στον στρατηγικό τους σχεδιασμό.

     Εν κατακλείδι σημειώνουμε ότι, από μελέτες διαπιστώθηκε πως η ΕΚΕ μπορεί να λειτουργήσει νομοτελειακά. Όπως μια συμπαντική δύναμη  είναι απαραίτητη για την αρμονική λειτουργία το σύμπαντος, έτσι και η ΕΚΕ είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της  κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Και επειδή οι επιχειρήσεις και ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζονται μια αρμονική και ομαλή κοινωνία, θα πρέπει όλοι μας να συνδράμουμε στην υλοποίηση της Κοινωνικής και Οικολογικής Ευθύνης, με την υποστήριξη ενός συνδυασμού που έχει ΟΡΑΜΑ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ για το μέλλον του ΟΕΕ και τα μέλη του.  [1] Ο  Λεωνίδας Πουλιόπουλος είναι καθηγητής εφ. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Γεν. Δ/ντής και προϊστάμενος λογιστηρίου, καθώς και υπεύθυνος διπλογραφικής λογιστικής σε Δήμο το Ν. Καστοριάς.  Είναι υποψήφιος για την ΣτΑ του ΟΕΕ στην περιφέρεια και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.

leonidas-pouliopoulos.jpg


back to top